خدمات

پشتیبانی نرم افزار

خدمات پشتیبانی بهینه پرداز یکی از مراحل اصلی چرخه‌ی حیات محصولات و پل ارتباطی پایدار با مشتریان است. ما تلاش می‌کنیم تا بستر لازم برای استفاده‌ی کامل‌تر از راهکارها و امکانات نرم‌افزاری را برای مشتریان فراهم کنیم. افزون ‌بر خدمات پشتیبانی فنی سیستم‌ها، با بهره‌مندی از نسخه‌های به‌روز شده‌ی نرم‌افزارهای شرکت، به‌ هنگام ایجاد هرگونه تغییر در قوانین جاری و بانکی کشور، تنظیمات لازم برای هماهنگی با این تغییرات در سیستم‌های مشتریان اعمال می‌شود و کارشناسان پشتیبانی برای پیاده‌سازی این تغییراتهمراه مشتریان هستند.

سفارشی سازی محصولات

مشتریان می­توانند محصولات خاص مورد نیاز خود را به صورت سفارشی و متناسب با ساختار سازمانی خود درخواست و شرکت با توجه به دانش بالقوه متخصصین، در مدت زمانی کوتاهی ضمن تحلیل و ارائه راهکار، محصول مورد نیاز را توسعه و آماده بهره برداری می نماید.